Home Databanken VTB

Rommerts, Leo. International song book. Amsterdam : nternational Youth Hostel Federation, [1950]. 72 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
8.2 b 20e
Rommerts

trefwoorden
lied
trekkerslied

auteur
Rommerts, Leo