Home Databanken VTB

Frykman, Jonas, Orvar Löfgren. Den kultiverade människan. Lund : Liber-Läromedel, 1979. 240 p.
ISBN 91 40 30234 2

signatuur
3900
XV.1
Fryk

trefwoorden
mentaliteit

auteur
Frykman, Jonas, Orvar Löfgren