Home Databanken VTB

Verrips, Jojada. En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp 1850-1971
Proefschrift Amsterdam. Groningen [etc.] : Wolters [etc.], 1977. 302 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
2.2 c8
Verr

trefwoorden
wonen(Nederland, Zuid-Holland)
religiositeit

auteur
Verrips, Jojada