Home Databanken VTB

Roever, N. de. Van vrijen en trouwen : bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandse zeden
Fotomech. herdr. uitg. Haarlem : Bohn, 1891. Amsterdam : Minerva, [1969]. 243 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
1.4 c
Roever

trefwoorden
vrijen(Nederland)
huwelijk
bruiloft

auteur
Roever, N. de