Home Databanken VTB

Spelen van Sinne vol schoone allegatien : drijderley refereynen : de Rotterdamse spelen van 1561. Heruitg. Henk J. Hollaar
Oorspr. uitg. Antwerpen : Willem Silvius, 1564
. Delft : Eburon, 2006. 344 p.
ISBN 978 90 5972 151 7

signatuur
3978
1 c 16e
Alg/Rederijk

trefwoorden
rederijker(Nederland)
rederijkersspel
toneel