Home Databanken VTB

Spiegel, H.L. Hert-spiegel. Uitg. naar het hs., met inl., comment. en aant. door F. Veenstra
Tekstuitgave van handschrift KB 74 J 54
Oorspr. uitg. Amstedam : Cooll, 1614
. Hilversum : Verloren, 1992. cxxxix, 317 p.
ISBN 90 6550 348 x

signatuur
3978
1 c 16e
Spiegel

trefwoorden
Spiegel, H.L.(Nederland)
lied
gedicht

auteur
Spiegel, H.L.