Home Databanken VTB

Septer, D.J. Verhaal van de heren P. Coster en G.J. Mulder. In: Heemkunde Hattem: nr. 125 (2010) 207-216

209-210. Spookverschijningen, voorloop trein

signatuur
H 044

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Gelderland, Hattem)
spook
voorloop
trein
nieuwjaarsdag
slepen

auteur
Septer, D.J.