Home Databanken VTB

Driel, Lo van. Zelfportret in brieven. De correspondentievan D.A. Poldermans met P.J. Meertens. In: Archief Zeeland: (2009) 141-197

Rol in regionale geschiedschrijving, heemkunde, dialectologie, volkskundig onderzoek 1926-1940; teksten van liederen, o.m. volkslied van Zeeland

signatuur
A 363

trefwoorden
Meertens, P.J.(Nederland, Zeeland)
Poldermans, D.A.
lied
heemkunde
volkskunde
provincielied

auteur
Driel, Lo van