Home Databanken VTB

Smaak en distinctie.. In: De achttiende eeuw: 42:1 (2010)

Lezingen van symposium (Smaak en distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18e eeuw), januari 2009

signatuur
D 031

trefwoorden
smaak(Nederland)
elite
dinstinctie
gedrag
Bourdiue, Pierre