Home Databanken VTB

Burg, S. van der, T.E. Halbertsma, Jm. Nieuwenhuis. Frysk lieteboekje for eltsenien. Ljouwert : Van der Velde, 1902. 73 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c2 20e
Lieteboekje

trefwoorden
lied(Nederland, Friesland)
zingen

auteur
Burg, S. van der, T.E. Halbertsma, Jm. Nieuwenhuis