Home Databanken VTB

Quaedvlieg, Gerard. Het muziekleven te Maastricht in de negentiende eeuw. Zutphen : De Walburg Pers, 1979. 80 p.
ISBN 90 6011 424 8

signatuur
3977
5.2 c11 19e
Quaedvlieg

trefwoorden
muziekleven(Nederland, Limburg, Maastricht)

auteur
Quaedvlieg, Gerard