Home Databanken VTB

Klèùsien uut Zalk . De spokende kleedwagen. Volksverhalen, anekdotes en nog wat. Uitgeg. Ph. Bloemhoff-de Bruijn, J. van der Kooi. Kampen : IJsselakademie, 1984. 160 p.
ISBN 90 6697 011 1

signatuur
3987
c
Bloem

trefwoorden
sage(Nederland, Overijssel)
volksverhaal
anecdote

auteur
Klèùsien uut Zalk