Home Databanken VTB

Lakerveld, H. De verhouding boer-personeel. In: De kroniek: 8:3 (1987) 80-83

werk- en schafttijden 's zomers en 's winters.

signatuur
M 146

trefwoorden
dagindeling(Nederland, Zuid-Holland) (p.80-81)
boer

auteur
Lakerveld, H.