Home Databanken VTB

Velde Azn, A. van der. Sprookjes en vertellingen van de gebroeders Grimm. Naar de tiende, volledige uitg.
. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1878. 318 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
d
Grimm

trefwoorden
sprookje(Duitsland)
volksverhaal

auteur
Velde Azn, A. van der