Home Databanken VTB

Vloten, M. van. Sprookjes verzameld door de gebroeders Grimm. Vierde en laatste verzameling. Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1910]. 376 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
d
Grimm

trefwoorden
sprookje(Duitsland)
volksverhaal

auteur
Vloten, M. van