Home Databanken VTB

Goeverneur, J.J.A. De sprookjesverteller : een nieuw boek voor jong en oud. Derde duizend. Nijmegen : Blomhert & Timmerman, [1874]. 184, 5 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3983
a
Goeverneur

trefwoorden
sprookje
volksverhaal

auteur
Goeverneur, J.J.A.