Home Databanken VTB

Hulstaert, G. Het epos van Lianja : epiek en lyriek van de Mòngò. Amsterdam : Meulenhoff, 1985. 259 p.
ISBN 90 290 1519 5

signatuur
3989
x2
Hulstaert

trefwoorden
sage(Zaire)
volksverhaal
sprookje
dierfabel

auteur
Hulstaert, G.