Home Databanken VTB

Kempen, Michiel van . Mama Sranan : 200 jaar Surinaamse verhaalkunst. Amsterdam [etc.] : Contact, 1999. 696 p.
ISBN 90 254 9734 9

signatuur
3989
x5
Kempen

trefwoorden
volksverhaal(Suriname)
sage

auteur
Kempen, Michiel van