Home Databanken VTB

Tradisjonell sang som levende prosess : Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Red. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem, Ingrid Akesson. Oslo : Novus, 2009. 211 p.
ISBN 978 82 7099 536 3

signatuur
3978
1 s 20e
Tradisjonell

trefwoorden
lied
volkslied
muziek