Home Databanken VTB

Stokvis, Pieter. Het intieme burgerleven : huishouden, huwelijk en gezin in de lange negentiende eeuw. Amsterdam : Bert Bakker, 2005. 224 p.
ISBN 90 351 2878 8

signatuur
3920
4 c
Stokvis

trefwoorden
huishouden(Nederland)
huwelijk
gezin
dood
begrafenis
lichamelijkheid

auteur
Stokvis, Pieter