Home Databanken VTB

Kooi, Jurjen van der. De duivel en de dienstmeid. Absolute tijd versus relatieve tijd bij het historisch volksverhaalonderzoek. In: Driemaandelijksche bladen: 39:1/2 (1987) 1-25

signatuur
D 050

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
duivel

auteur
Kooi, Jurjen van der