Home Databanken VTB

Dros, Imme. De macht van de liefde : de mythen van Pygmalion, Narkissos, Tereus, Orfeus en Helena. Amsterdam [etc.] : Querido, 1997. 96 p.
ISBN 90 214 6045 9

signatuur
3990
II.1
Dros

trefwoorden
mythe
sage

auteur
Dros, Imme