Home Databanken VTB

Wilmink, Willem. De reis van Sint Brandaan : een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. 2e dr.
Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici onder leiding van W.P. Gerritsen, Soetje Oppenhuis de Jong
1e dr. 1994
. Amsterdam : Prometheus/Bert Bakker, 1994. 153 p.
ISBN 90 351 1385 3

signatuur
3990
IV.3
Wilmink

trefwoorden
St. Brandaan
volksverhaal

auteur
Wilmink, Willem