Home Databanken VTB

Muskens, Tiny. Wees niet bang : het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens verteld aan Arjan Broers. 2e dr.
1e dr. 2004. [Nijmegen] : Valkhof Pers, 2004. 410 p.
ISBN 90 5625 179 1

15. Van Kerstmis tot Driekoningen wonen in pronkkamer, met kerststal

signatuur
3920

Muskens

trefwoorden
Muskens, Tiny(Nederland, Noord-Brabant)
bedevaart(Noord-Brabant, Elshout) (7-)
Stille Omgang(Noord-Holland, Amsterdam) (14)
religiositeit
pronkkamer (15)
kerststal

auteur
Muskens, Tiny