Home Databanken VTB

Philips van Marnix van St. Aldegonde : bloemlezing uit zijn psalmen en lofzangen. Met inl. en aant. van Chr. Stapelkamp. Groningen [etc.] : Wolters, 1948. 122, 8 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 16e
Marnix

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)
psalm
lofzang