Home Databanken VTB

Beetstra, Tjalling Anne. Van kwaad tot erger : de sociale constructie van satanisch ritueel misbruik in de Verenigde Staten en Nederland
Proefschrift Universiteit Maastricht
. [S.l.] : [s.n.], 2009. 471 p.
ISBN 978 90 814631 1 9

signatuur
3910
III
Beetstra

trefwoorden
media(Nederland)
mediahype
ontucht
incest
sexualiteit
fundamentalisme

auteur
Beetstra, Tjalling Anne