Home Databanken VTB

Corten, René. Wat zongen de Belgen in 1830? : een onderzoek naar de liederen bij de Belgische afscheiding in 1830 en 1831
+ CD-Rom
Eindscriptie Masters Nederlandse taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam. Houthem-St.Gerlach : [s.n.], 2009. 72, 89 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c13 19e
Corten

trefwoorden
lied(België)
straatlied
politiek lied
opstand

auteur
Corten, René