Home Databanken VTB

Doornbosch, Ate, Marleen van Winkoop-Deurvorst. De dans- en zanggroepen van Terschelling. Verslag van een veldonderzoek II. In: Volkskundig bulletin: 4:1 (1978) 30-38

signatuur
V 271

trefwoorden
lied(Nederland, Friesland)
volksdans
zanggroep

auteur
Doornbosch, Ate, Marleen van Winkoop-Deurvorst