Home Databanken VTB

Doornbosch, Ate, Marleen van Winkoop-Deurvorst. De dans- en zanggroepen van Terschelling; verslag van een veldonderzoek, 1
. In: Volkskundig bulletin: 3:2 (1977) 67-79

signatuur
V 271

trefwoorden
lied(Nederland, Friesland)
volksdans
zanggroep

auteur
Doornbosch, Ate, Marleen van Winkoop-Deurvorst