Home Databanken VTB

Setten, Henk van. In de schoot van het gezin; opvoedingscondities in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw. Nijmegen : SUN, 1986. 263 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
4 c
Setten

trefwoorden
gezin(Nederland)
opvoeding

auteur
Setten, Henk van