Home Databanken VTB

Cieraad, Irene. Culturele driehoeksverhouding. Een evaluatie van opvattingen over volks- en massacultuur vanuit een cultureel-antropologisch perspectief
doctoraalscriptie. Amsterdam : , 1986. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
III.3
Cieraad

trefwoorden
volkscultuur

auteur
Cieraad, Irene