Home Databanken VTB

Kamp, Manus van de. Markten in Nederland; impressies van de ambulante handel en wandel in ons land. Bussum : , 1982. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3925
1.1 c
Kamp

trefwoorden
markt(Nederland)
handel

auteur
Kamp, Manus van de