Home Databanken VTB

Molen, S.J. van der. Friesche kalenderfeesten; volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheel jaar rond. Den Haag : , 1941. p.

signatuur
3940
2 c2
Molen

trefwoorden
jaarwisseling(Nederland, Friesland) (p.141-143)
klokluiden (p.136-137)
vuur
palmpaas (36-39, 45-46)

auteur
Molen, S.J. van der