Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Van scheepje-zeilen en schuitje-varen. Baarn : Bosch & Keuning, [1938]. 32 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970
5.11 c2
Ven

trefwoorden
zeilen(Nederland, Friesland)
kinderspel
toerisme
hardzeilen
muziek

auteur
Ven, D.J. van der