Home Databanken VTB

Laan, K. ter. Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen: met de weerspreuken verzameld door A.M. Heidt. 4e dr.. Den Haag : Van Goor, 1963. 470 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3992
III c
Laan

trefwoorden
spreekwoord(Nederland)
gezegde
spreuk
weerspreuk

auteur
Laan, K. ter