Home Databanken VTB

Koolhaas-Grosfeld, Eveline. De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800. Zutphen : Walburg Pers, 23010. 399 p.
ISBN 978 90 5730 648 8

Het verband tussen etnografie, culturele natievorming en de uigave van etnografische prenten

signatuur
3905
X c
Koolhaas

trefwoorden
Francq van Berkheij, J. le(Nederland)
volkskrakter
lied (140-)
huisraad (145)

auteur
Koolhaas-Grosfeld, Eveline