Home Databanken VTB

Meer, Jelle van der. 'Wij zijn allen notabelen'. Oud en nieuw beschavingsoffensief van gegoede burgers. in: Gaat de elite ons redden? : de nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving. Red. Krijn van Beek, Marcel Ham. 39-53. Amsterdam : Van Gennep, 2007. 286 p.
ISBN 978 90 5515 879 9

signatuur
3900
XII.4.4
Gaat

trefwoorden
beschavingsoffensief(Nederland)
civilisatie

auteur
Meer, Jelle van der