Home Databanken VTB

Grijp, Louis Peter. Het Antwerps Liedboek, een bron van laatmiddeleeuws vermaak
+ CD
Zeventiende Drienerwoldelezing, 16 november 2008, Het Rijksmuseum Twenthe. Enschede [etc.] : Stichting Literaire Manifestaties Enschede [etc.], 2008. 20 p.
ISBN ontbreekt

trefwoorden
liedboek
herinnering

auteur
Grijp, Louis Peter