Home Databanken VTB

Exalto, John. Geen haar huns hoofd gekrenkt. Statenbijbel, pestepidemie en voorzienigheidsgeloof. in: Spoken op het kerkhof : verkenningen van protestantse vertelcultuur. Red. John Exalto, Fred van Lieburg. 84-100. Zoetermeer : Meinema, 2009. 160 p.
ISBN 978 90 211 4251 7

Het verhaal van de vertalers van de Statenbijbel die in 1635 tijdens een pestepidemie in Leiden wonderlijk gespaard bleven.

signatuur
3989
c
Spoken

trefwoorden
wonder(Nederland)

auteur
Exalto, John