Home Databanken VTB

Wallet, Bart. De boer, de dominee en de zucht. Klaas Kuipenga en het bekeringsverhaal van Hendrik de Cock. in: Spoken op het kerkhof : verkenningen van protestantse vertelcultuur. Red. John Exalto, Fred van Lieburg. 66-83. Zoetermeer : Meinema, 2009. 160 p.
ISBN 978 90 211 4251 7

De veranderende contexten waarin de uitspraak werd geplaatst, gebruik van de uitspraak tbv religieuze identiteit

signatuur
3989
c
Spoken

trefwoorden
Kuipenga, Klaas(Nederland)
Cock, Hendrik de
bekeringsverhaal
volksverhaal
Afscheiding
protestant

auteur
Wallet, Bart