Home Databanken VTB

Dane, Jacques, Richard van Schoonderwoerd. Jessica's eerste gebed: een protestants-christelijk stadssprookje? in: Spoken op het kerkhof : verkenningen van protestantse vertelcultuur. Red. John Exalto, Fred van Lieburg. 47-65. Zoetermeer : Meinema, 2009. 160 p.
ISBN 978 90 211 4251 7

Plaats van een verhaal met sprookjeselementen in de protestants-christelijke kinderliteratuur

signatuur
3989
c
Spoken

trefwoorden
sprookje(Nederland)
volksverhaal
bekering
evangelisatie
protestant

auteur
Dane, Jacques, Richard van Schoonderwoerd