Home Databanken VTB

Dekker, Ton. IDe christelijke verzamelaar. Waar gebeurde religieuze verhalen in de Nederlandse mondelinge en schriftelijke traditie. in: Spoken op het kerkhof : verkenningen van protestantse vertelcultuur. Red. John Exalto, Fred van Lieburg. 21-45. Zoetermeer : Meinema, 2009. 160 p.
ISBN 978 90 211 4251 7

Beeld van moraliserende vertelstof in twee protestantse tijdschriften

signatuur
3989
c
Spoken

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
sage
wonder
bekering
beschermengel
moord

auteur
Dekker, Ton