Home Databanken VTB

Spoken op het kerkhof : verkenningen van protestantse vertelcultuur. Red. John Exalto, Fred van Lieburg. Zoetermeer : Meinema, 2009. 160 p.
ISBN 978 90 211 4251 7

signatuur
3989
c
Spoken

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
protestant
moderne sage