Home Databanken VTB

Ort, J.A. Oudheidkundige aanteekeningen meest betrekking hebbende op Nederland en zijne bewoners. III. Oldenzaal tijdens de Salische Franken. Den Haag : Van Cleef, 1901. 282 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Ort

trefwoorden
kabouter(Nederland) (222)
mei (226)
winter (226)
verbranden (226)
hand (233-)
afweer

auteur
Ort, J.A.