Home Databanken VTB

Ort, J.A. Oudheidkundige aanteekeningen meest betrekking hebbende op Nederland en zijne bewoners. III. Oldenzaal tijdens de Salische Franken. Den Haag : Van Cleef, 1901. 282 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Ort

trefwoorden
duivel(Nederland) (160-)
weerwolf
varken
Derk met de Beer
paasvuur (211)
onraakbaar (219)

auteur
Ort, J.A.