Home Databanken VTB

Ort, J.A. Oudheidkundige aanteekeningen meest betrekking hebbende op Nederland en zijne bewoners. III. Oldenzaal tijdens de Salische Franken. Den Haag : Van Cleef, 1901. 282 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Ort

trefwoorden
ziekte(Nederland) (158-159, 219)
spookdier (158, 160)
kat
veulen
formule (158)
bezwering

auteur
Ort, J.A.