Home Databanken VTB

Ort, J.A. Oudheidkundige aanteekeningen meest betrekking hebbende op Nederland en zijne bewoners. III. Oldenzaal tijdens de Salische Franken. Den Haag : Van Cleef, 1901. 282 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Ort

trefwoorden
ongedoopt(Nederland) (149)
spook (149, 160)
dwaallicht (149)
wilde jacht (149, 161-)
witte wieven (154-157)
haas (158, 219)

auteur
Ort, J.A.