Home Databanken VTB

Ort, J.A. Oudheidkundige aanteekeningen meest betrekking hebbende op Nederland en zijne bewoners. III. Oldenzaal tijdens de Salische Franken. Den Haag : Van Cleef, 1901. 282 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Ort

trefwoorden
volksverhaal(Nederland) (79-)
sage
Hunebed (92)
boom (100, 148-149, 211)
pasen (137-)
naloop

auteur
Ort, J.A.