Home Databanken VTB

Anderson, Uta. Indianen sprookjes : sprookjes, sagen en mythen van de indianen uit Noord- en Zuid-Amerika
Deels ontleend aan Frederik Hetmann. Sprookjes van de Azteken, Maya's en Tolteken. Rijswijk: Elmar, 1997
. Rijswijk : Elmar, 2003. 272 p.
ISBN 90 389 1319 2

signatuur
3987
x4
Anderson

trefwoorden
sprookje
volksverhaal
Indiaan

auteur
Anderson, Uta