Home Databanken VTB

Coul, Hans Op de. Limburg, de mythe. Hoe het verzinnen van tradities bijdraagt tot de vormgeving van een gewenste Limburgse identiteit. In: Volkskunde: 110:3-4 (2009) 337-351

De constructie van de Limburgse identiteit

signatuur
V 260

trefwoorden
traditie(Nederland, Limburg)
identiteit
stereotype
nationalisme
regionalisme
volkscultuur

auteur
Coul, Hans Op de